Đô Lương năng suất lúa vụ xuân đạt từ 71 – 72 tạ/ha.

Tranh thủ thời tiết nắng nóng, bà con nông dân huyện Đô Lương đang tập trung thu hoạch các trà lúa đã chín để né tránh các trận mưa lớn có thể xảy ra.

Vụ xuân năm nay huyện Đô lương đạt năng suất cao. Ảnh Hữu Hoàn

Vụ lúa xuân năm nay, huyện Đô Lương gieo trồng trên 8.000 ha lúa. Trong đó chủ yếu là lúa lai và lúa chất lượng cao.  Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, bà con nông dân tập trung chăm bón cân đối và phòng trừ các loại sâu bệnh kịp thời nên các trà lúa gieo sớm đều tốt và cho năng suất cao.

Hiện nay, một số xã đã thu hoạch ở các trà lúa đã chín rộ như: Hiến Sơn, Thượng Sơn, Quang Sơn, Ngọc Sơn,… năng suất lúa vụ xuân đạt từ 71 – 72 tạ/ha. Theo bà con nông dân có 1 số diện tích đạt 80 tạ /ha. Điển hình như xã Ngọc Sơn giống lúa VT404 đạt trên 80 tạ/ha, giống lúa Thái ngân đạt 75 tạ/ha.

Năng suất đạt 71 – 72 tạ/ha.

Được mùa, bà con nông dân Đô lương đang tập trung thu hoạch nhanh gọn với hàng trăm máy gặt đập liên hợp để sau khi thu hoạch xong sẽ triển khai sản xuất lúa hè thu năm 2021.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt