Nông dân Đô Lương phát triển chăn nuôi chim bồ câu

Thời gian gần đây, khi các loại gia súc như lợn,trâu bò bị dịch bệnh, một số con gia cầm giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định, bà con nông dân huyện Đô Lương đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi chim bồ câu. Bằng hình thức chăn thả hoặc nuôi nhốt chuồng, phát triển chăn nuôi bồ câuđã mang lại thu nhập kinh tế cao và ổn định cho người dân trên địa bàn.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt