Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 3 tháng 3 năm 2021

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

Huyện ủy trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Thái Khắc Hải

Đô Lương phấn đấu trồng trồng 300 ha rừng vụ xuân

Hội liên hiệp phụ nữ huyện hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam

Đô Lương thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021

Và một số nội dung khác

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt