UBND huyện triển khai công tác chuẩn bị ra quân thực hiện chiến dịch làm giao thông thủy lợi

Sáng ngày 7/10, UBND huyện đã triển khai công tác chuẩn bị ra quân thực hiện chiến dịch làm giao thông thủy lợi. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

chien-dich

Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch đề ra sáng ngày 11/10, UBND huyện Đô Lương sẽ tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi, kết hợp làm giao thông nội đồng gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia NTM. Để chiến dịch thực hiện có hiệu quả, UBND huyện đã có Chỉ thị, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các xã với mục dích nhằm huy động toàn dân nạo vét, tu sửa, xây dựng hệ thống kênh mương; hệ thống giao thông nội đồng để phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp.

chien-dich1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị thực hiện tốt chiến dịch ra quân làm GTTL năm 2016

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện tốt chiến dịch ra quân làm giao thông thủy lợi. Việc thực hiện chiến dịch phải đảm bảo hiệu quả thiết thực, cụ thể. UBND huyện sẽ phân công các thành viên BCĐ trực tiếp kiểm tra chất lượng, khối lượng  các công trình.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt