Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 11 năm 2020

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Hội nghị tổng kết khoa học và công nghệ giai đoạn 2015- 2020
  • UBND huyện làm việc với xã Giang Sơn Đông về việc thực hiện nhiệm phát triển kinh tế, VHXH, QPAN 9 tháng đầu năm 2020 và kết quả xây dựng nông thôn mới.
  • Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt