Nông dân Đô Lương: Tâp trung chăm sóc cây trồng vụ Đông sau mưa bão

Sau những ngày mưa lớn kéo dài, hôm nay trời hửng nắng trên diện rộng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân Đô Lương tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng vụ đông. Do gieo trồng sơm và chủ động tiêu úng nên cây trồng vụ đồng bị thiệt hại ít và đã cho thu hoạch ngày sau mưa bão.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt