Chương trình thời sự phát thanh ngày 12 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh ngày 12 tháng 9 năm 2016 gồm những nội dung sau:

– Chỉ thị số 26 CT-TTg: “ Về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”

Bà con nông dân cần thủ trương thu hoạch lúa hè thu đã chín đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ diện tích cá vụ 3 trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lũ lớn có thể xảy ra.

– Chi cục thuế Đô Lương tổ chức thi hành cưỡng chế, thu nợ đọng thuế trên địa bàn.

– Đô Lương chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt