Huyện đoàn Đô Lương tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, sáng ngày 21/3, Huyện đoàn Đô Lương phối hợp với Trung tâm Y tế huyện  tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng.

1

Các cơ quan được phun hóa chất tiêu độc, khử trùng

Đợt này BTV Huyện đoàn đã kêu gọi các doanh nghiệp con em Đô Lương hỗ trợ hóa chất để tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực cơ quan khối dân, cơ quan Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông.

2

Hệ thống phòng làm việc các cơ quan được phun hóa chất khử độc

Toàn bộ các phòng làm việc, khuôn viên, nhà vệ sinh đã được phun hóa chất để tiêu độc, khử trùng đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc. Diện tích được phun trong 1 ngày khoảng 20.000 m2.

Trong thời gian tới, Huyện đoàn Đô Lương đang tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động để chung tay ngăn chặn, phòng ngừa Covid – 19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Bài và ảnh Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt