Thường trực huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Quang Sơn.

Sáng ngày 29/5/2019, Thường trực huyện ủy Đô Lương đã về làm việc với Đảng ủy xã Quang Sơn. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

a3

Lãnh đạo xã Quang Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

Buổi làm việc tập trung đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Quang Sơn. Tính đến nay, xã đã huy động đầu tư 47,2 tỷ đồng, hiến hơn 160 ngàn m2 đất, huy động hàng trăm ngàn ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, xây dựng bê tông và rải đá cấp phối hơn 50 km đường giao thông nông thôn và giao thông đồng, bê tông gần 12 km kênh mương thủy lợi, xây dựng 2 trường học đạt trường chuẩn quốc gia.

a2

Các đại biểu tham dự

Hiện nay, xã Quang Sơn đạt 15/19 tiêu chí, còn lại là tiêu chí trường học, văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn và y tế đang được tập trung hoàn thành, phấn đấu đến cuối năm về đích nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, các đ/c trong BTV huyện ủy, đại diện các ban ngành phòng cấp huyện đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế xã Quang Sơn cần khắc phục như: Trong xây dựng NTM chưa tranh thủ được sự giúp đỡ các cơ quan, doanh nghiệp, chưa huy động được nguồn lực trong nhân dân, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chưa mạnh.

a1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Sỹ Bắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Quang Sơn trong việc thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, cũng như kết quả XDNTM. Đồng thời yêu cầu tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của các ban ngành phòng, rà soát từng tiêu chí, tranh thủ nguồn vốn cấp trên, phát huy nội lực, tập trung thực hiện quyết liệt phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, chú ý hoàn chỉnh về mặt báo cáo, hồ sơ, phấn đấu về đích nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt