Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4 làm việc tại Đô Lương.

Chiều ngày 24/4/2019, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh –  Tư lệnh Quân khu 4 đã về  làm việc tại huyện Đô Lương. Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Nguyễn Trung Thành – PCT.UBND huyện, cùng đại diện các ban ngành phòng cấp huyện.

a1

Các đại biểu tham dự

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Từ đầu năm đến nay, huyện Đô Lương đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, quân sự, công tác Đảng, chính trị và công tác hậu cần, kĩ thuật.

a2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm của huyện Đô Lương

Tổ chức làm tốt công tác nhiệm vụ khám tuyển, giao nhận quân, chuẩn bị hội thao, hội thi mô hình học cụ các cấp, chuẩn bị và tổ chức tốt lễ ra quân và tổ chức huấn luyện lực lượng vũ trang huyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019.

a3

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4 kết luận tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh –  Tư lệnh Quân khu 4 đã ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng của huyện Đô Lương trong thời gian qua, trong đó có công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống bão lụt, PCCR, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng chí yêu cầu huyện Đô Lương tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo công tác quân sự Quốc phòng trên địa bàn.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt