Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

– Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

– Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

– Dòng họ Nguyễn Đình – Chi 2 xã Xuân Sơn đón nhận danh hiệu dòng họ văn hóa

– Đô Lương tổ chức giải cầu lông CBCNVC – Người lao động năm 2019

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt