Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Đô Lương

Năm 2014, UBND huyện Đô Lương ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Đô Lương

Số/Ký hiệu văn bản 04/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 14, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Trích yếu Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Đô Lương
Tài liệu đính kèm  Tải về

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt