Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cắt phần mộ liệt sỹ tại khi mộ gia tộc để quản lý lâu dài

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cắt phần mộ liệt sỹ tại khi mộ gia tộc để quản lý lâu dài
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp đơn tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, xác nhận trực tiếp vào đơn;

– Công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc;

+ Giấy xác nhận của nghĩa trang địa phương.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện Cá nhân        
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư liên
tịch số 01/2008/ TTLT-BLĐTB&XH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ
thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt