Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác bầu cử

Vừa qua, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện và các thành viên trong đoàn đã về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại hai xã Nhân Sơn và Mỹ Sơn.

Tại Nhân Sơn, Hội đồng bầu cử xã đã báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nhân Sơn 

Qua kiểm tra thực tế, các bước đã được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo quy trình, quy định của pháp luật. Ủy ban bầu cử đang tiến hành xong việc lấy ý kiến các ứng cử viên nơi cư trú, hoàn thành hồ sơ, tiểu sử các ứng cử viên, danh sách cử tri và hoàn thành việc viết thẻ cử tri đúng theo hướng dẫn, tiến hành niêm yết danh sách cử tri và các ứng cử viên tại các điểm bầu cử.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Mỹ Sơn

Tại xã Mỹ Sơn, qua kiểm tra cho thấy Ủy ban bầu cử xã Mỹ Sơn chưa thực hiện đúng quy trình của hướng dẫn, những tồn tại được nhắc nhở tại cuộc kiểm tra lần trước vẫn chưa được khắc phục, các thành viên Ủy ban bầu cử chưa làm hoàn thành trách nhiệm của mình. Đến thời điểm này, xã Mỹ Sơn vẫn chưa hoàn thiện danh sách cử tri, đa số danh sách cử tri chưa được vào máy, danh sách viết tay niêm yết tại công sở đa số còn còn thiếu dữ liệu ngày tháng sinh, chưa hoàn thành hồ sơ và lý lịch ứng cử viên, thẻ cử tri chưa viết, chưa tiến hành việc phân công các ứng cử viên tiếp xúc ý kiến cử tri.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam kết luận buổi làm việc tại xã Mỹ Sơn

Thay mặt đoàn, đồng chí Ngọc Kim Nam đã kết luận và nghiêm túc nhắc nhở phê bình Ủy ban bầu cử xã Mỹ Sơn trong việc thực hiện quy trình bầu cử, đồng thời yêu cầu Ủy ban bầu cử xã Mỹ Sơn khẩn trương hoàn thành tất cả các bước còn chậm theo quy trình hướng dẫn bầu cử.

Hoàng Phi
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt