Huyện ủy Đô lương triển khai kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 7/4/2016, Huyện ủy Đô Lương triển khai kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị giai đoạn 2011-2016 về việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Uỷ viên BTV – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch đề ra từ nay đến ngày 15/4, các tổ chức cơ sở Đảng sẽ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2016 để huyện Đô Lương tổ chức tổng kết vào ngày 26/4.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Mục đích của hội nghị tổng kết Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Gắn với đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ chính trị với việc phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu để cổ vũ động viên và nhân rộng những kết quả đã đạt được.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Uỷ viên BTV – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Uỷ viên BTV – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các thành phần bộ phận giúp việc tập trung đôn đốc chỉ đạo cơ sở hoàn thành việc tổng kết và báo cáo trước ngày 15/4. Việc tổ chức suy tôn các điển hình đảm bảo quy trình, chặt chẽ, đúng quy định, thực sự là những điển hình tiêu biểu làm theo lời Bác.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt