Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra sản xuất vụ Đông tại các xã

Chiều ngày 25/9/2015, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện về xã Hiến Sơn và Thượng Sơn Kiểm tra sản xuất vụ Đông.

Đến thời điểm này, mặc dù thời tiết diễn biến phúc tạp, mưa lớn kéo dài, nhưng nhờ sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền nên bà con nông dân xã Thượng Sơn đã cơ bản hoàn thành thành sản xuất cây vụ Đông năm 2015. Trong đó, có trên 60 ha ngô, 40 ha lạc và hoa màu. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung chăm bón cho các loại cây, đồng thời tiếp tục khép kín diện tích.

%image_alt%
Tại các xã Hiến Sơn và Thượng Sơn bà con nông dân đã cơ bản hoàn thành thành sản xuất cây vụ Đông năm 2015

Tại xã Hiến Sơn, bà con nông dân các xóm đã gieo trồng được 16 ha ngô. Để tiếp tục chỉ đạo việc sản xuất vụ Đông. Hiện nay, tại Hiến Sơn đã họp bổ cứu và tiếp tục triển khai việc gieo trồng đến hết tháng 9.

%image_alt%
Tại các xã khác việc sản xuất vụ Đông rất chậm

Cũng trong buổi chiều, đ/c bí thư Huyện ủy đã kiểm tra sản xuất vụ Đông ở các xã. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ở các xã việc sản xuất vụ Đông rất chậm và nhiều xã làm chiếu lệ, diện tích sản xuất vụ Đông nhiều khi không thực hiện. Các xã trung tâm như: Yên Sơn, Văn Sơn, Hòa Sơn hầu như không làm. Để thực hiện việc sản xuất vụ Đông, đ/c bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục triển khai chỉ đạo để bà con nông dân sản xuất vụ Đông nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất phục vụ đời sống và chăn nuôi.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt