Trung tâm thương mại huyện Đô lương gặp mặt chị em kinh doanh nhân ngày 8/3.

Vừa qua, Trung tâm chợ Thương mại Đô Lương đã tổ chức gặp mặt chị em phụ nữ tham gia kinh doanh.

Hiện nay, Trung tâm thương mại Đô Lương đang có hàng trăm chị em phụ nữ tham gia kinh doanh. Trong số đó, có nhiều người đã thực sự thực hiện tốt việc kinh doanh phát đạt, góp phần xây dựng đời sống kinh tế gia đình không ngừng phát triển, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Cùng với việc tổ chức kinh doanh giỏi, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thị trường, cơ bản các chị em kinh doanh ở trung tâm thương mại còn tích cực tham gia các phong trào như: Ủng hộ quỹ người nghèo, ủng hộ quỹ chất độc Da cam và thực hiện tốt phong trào phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn kinh doanh.

%image_alt%

Việc tổ chức gặp mặt chị em phụ nữ nhân ngày 8/3 đã thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với phụ nữ để từ đó động viên họ tiếp tục kinh doanh giỏi và thực hiện tốt thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình, đồng thời góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh tiến bộ.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt