Xưởng cơ khí của chàng thanh niên làng hoạt động hiệu quả trong những ngày đại dịch Covid- 19

Trong những ngày này, mặc dù đại dịch Covid- 19 đang diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc lao động sản xuất của nhân dân, tuy nhiên chàng thanh niên Nguyễn Đăng Lợi ở xóm 6, xã Văn Sơn vẫn lao động hiệu quả, chế tạo thêm nhiều chiếc máy phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trong và ngoài tỉnh Nghệ An.

Ngọc Phương – Hồng Sơn