Xã Xuân Sơn đầu tư 165 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2016 đến nay, xã Xuân Sơn đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới.

ntm-Xuan

Người dân Xuân Sơn tự nguyện tháo dỡ tường rào để mở rộng các tuyến giao thông

ntm-Xuan-1

Tính đến nay, xã Xuân Sơn đã làm được 8,5 km đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới. Riêng 7 tháng đầu năm làm được 5,5km.

ntm-Xuan-2

Nhà văn hóa đa chức năng xóm 4, xã Xuân Sơn

Nhà văn hóa 10/10 xóm đã tập trung đầu tư nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất. Trong đó 1 xóm đã đầu tư xây dựng mới với tổng trị giá trên 500 triệu đồng; 6 xóm đầu tư sửa chữa lớn với số tiền mỗi xóm 200-300 triệu đồng; còn lại 3 xóm đã nâng cấp tu bổ các hạng mục để đảm đúng tiêu chuẩn nông thôn mới với số tiền gần 100 triệu đồng. Đến nay cơ bản 10/10 xóm đã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá. Trong 7 tháng đầu năm xã đã huy động xây dựng nông thôn mới được 19,2 tỷ đồng. Sau 4 năm, xã Xuân Sơn đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới là 165 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 46.300 triệu đồng, 96.000 ngày công, hiến 235. 700 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Đến hết tháng 8/2016, xã Xuân Sơn đã hoàn thành 16 tiêu chí. Với 3 tiêu chí còn lại đó là xây dựng chợ, hệ thống giao thông, chỉ tiêu Văn hóa sẽ được xã Xuân Sơn hoàn thành ngay trong năm 2016.

                                                                    Ngọc Phương