Xuân Bài: Đoàn kết Lương Giáo, xây dựng thôn xóm bình yên

Là xóm đặc thù với trên 50% đồng bào công giáo, nhưng trong những năm qua, bà con lương – giáo  xóm Xuân Bài xã Xuân Sơn luôn sống đoàn kết, chung tay phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xác định giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ban cán sự xóm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong xóm tích cực thi đua lao động sản xuất, chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hỗ trợ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, từ đó đã xuất hiện nhiều gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi đạt hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/ năm, trong đó có những gia đình có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

        PV chị: Hoàng Thị Hoa xóm Xuân Bài xã Xuân Sơn- Đô Lương.

ND: Chúng tôi sống rất đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế

Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, bà con lương – giáo, ở đây người dân luôn đoàn kết, mọi phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức đều tham gia rất tích cực. Đặc biệt là trong phong trào thể dục, thể thao và văn hóa văn nghệ phát triển rất mạnh mẽ. Xóm đã thành lập các câu lạc bộ bóng chuyền, bóng chuyền hơi, câu lạc bộ dân vũ. Từ những phong trào này, tình đoàn kết Lương- giáo ngày càng gắn bó. Các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất xây dựng quê hương giàu đẹp.

              PV bà: Hoàng Thị Lý- Xóm Xuân Bài xã Xuân Sơn- Đô Lương.

ND: Qua phong trào văn hóa, văn nghệ chúng tôi đoàn kết hơn, không phân biệt lương giáo. Thường xuyên hỏi thăm, động viên nhau.

Xóm Xuân Bài xã Xuân Sơn có 265 hộ với trên 1.000 khẩu, trong đó đồng báo có đạo chiếm trên 50%. Thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, nhiều hộ giáo- lương trong xóm đã tự nguyện hiến đất, chặt cây cối, đóng góp tiền để làm đường giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường.  Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn được đổ bê tông; Có 237 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,23%.  Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa ngày càng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân.

PV3: Ông Võ Văn Hường- Bí thư- Xóm trưởng- Xóm Xuân Bài- Xuân Sơn Đô Lương.

ND: Mỗi  khi có ngày lễ trọng đại bà con lương giáo đều tham gia. Các hoạt động Lương giáo đều được ban cán sự xóm và giáo sứ bàn bạc và đưa ra thống nhất hành động.

PV ông: Võ Trung Thông- Cán bộ MTTQ xã Xuân Sơn- Đô Lương.

ND: Để đồng bào Lương giáo luôn đoàn kết, chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng và nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, xóm Xuân Bài , xã Xuân sơn, huyện Đô lương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường mối đoàn kết lương giáo, đưa  phong trào thiết thực đi vào đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy sự