Xóm Thống Nhất – Đông Sơn làm 750 m đường bê tông

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Đông Sơn, được sự hỗ trợ xi măng của cấp trên, sáng ngày 9/3/2016, xóm Thống Nhất đã triển khai làm đường bê tông nông thôn mới.

Xóm Thống Nhất là xóm miền núi, xa trung tâm xã Đông Sơn nhưng được sự nhất trí của nhân dân, sau khi triển khai, Đội 2 – Xóm Thống Nhất đã vận động mỗi khẩu từ 1 tuổi đến 69 tuổi đóng góp 1 triệu đồng. Kết quả, đợt này nhân dân đã đóng góp được gần 380 triệu đồng để mua vật liệu cát sạn và tiền trả nhân công.

%image_alt%
Đội 2– Xóm Thống Nhất được cấp trên hỗ trợ 150 tấn xi măng để làm đường bê tông

Đợt nay, Đội 2– Xóm Thống Nhất được cấp trên hỗ trợ 150 tấn xi măng để đổ 750 mét đường bê tông, mặt đường được thiết kế rộng 3,5 mét và dày 20cm. Sau đợt này đội sẽ tiếp tục vận động nhân dân đồng thời xin cấp trên tiếp tục hỗ trợ thêm xi măng để đổ đường bê tông thôn xóm.

Từ phong trào làm đường bê tông tại Đội 2 – Xóm thống nhất sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn


Hoàng Phi