Xóa bỏ 9 lò gạch thủ công

Thực hiện quyết định 2743/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An về việc quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, UBND huyện Đô Lương đã triển khai kế hoạch xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện.

Các lò gạch thủ công này sẽ được dỡ bỏ trong thời gian tới

Từ ngày 8/11 đến ngày 30/11/2011 UBND huyện Đô Lương sẽ tiến hành chỉ đạo các xã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng 9 lò gạch thủ công tại địa bàn các xã Nhân Sơn, Minh Sơn, Hồng Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn và Hiến Sơn. Nếu các chủ lò vi phạm thì UBND các xã sẽ lập biên bản vi phạm hành chính sau đó sẽ tiến hành tháo dỡ lò gạch, nhà tạm và các công trình phụ trợ. Ở các xã còn lại có lò gạch thủ công sẽ tiến hành xóa bỏ theo lộ trình để tránh biến động về giá cả vật liệu xây dựng.

Theo kế hoạch, đến năm 2013 UBND huyện Đô Lương sẽ xóa bỏ toàn bộ lò gạch thủ công để đảm bảo quỹ đất nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và tạo tiền đề cho việc phát triển vật liệu xây dựng không nung.

Doãn Hòa