Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương: Tập trung nước tưới cho 300 Ha cây trồng vụ hè

      Để cung cấp nước tưới cho vụ sản xuất hè thu 2009, trong những ngày qua, Xí nghiệp thủy lợi Đô lương đã tập trung vận hành các trạm bơm nước 24/24 h, đảm bảo diện tích nước tưới cho 3000 ha cây trồng.

      Đến ngày 18/6/2009, lượng nước đã cung cấp đủ để bà con nông dân chăm sóc lúa hè thu. Theo kế hạch, trong vụ hè thu năm nay, Xí nghiệp thủy lợi Đô lương sẽ tổ chức bình quân 8 đợt bơm nước. Mỗi đợt bơm nước kéo dài từ 7 đến 8 ngày, sau mỗi đợt bơm nước sẽ ngừng từ 7 đến 10 ngày để duy tu bảo dưỡng các thiết bị. Theo ước tính khối lượng nước bơm tưới cho toàn vụ là 2,1 triệu m3
.

Tại xí nghiệp thủy lợi Đô Lương, các máy bơm công suất lớn đã được vận hành để cung cấp nước tưới cho 1600 ha. Số diện tích còn lại được tạo nguồn nước tại đập đá Trù Sơn và nguồn nước từ sông Khuôn.

T/h: Ngọc Phương (Đài TT – TH Đô Lương)

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt