Xí nghiệp gạch Tuynel Đô Lương nợ bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Xã hội.

Theo báo cáo của BHXH huyện Đô Lương, đến tháng 9/2013 Xí Nghiệp gạch Tuynel Đô Lương nợ BHXH, BHYT lên tới 509 triệu đồng.
 
Trong đó nợ BHXH trên 400 triệu đồng, BHYT 72 triệu đồng. Việc nợ BHXH và BHYT của Xí Nghiệp gạch Tuynel Đô Lương đã kéo dài trong 17 tháng. Mặc dù cơ quan BHXH huyện Đô Lương đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp gạch Tuynel để thực hiện các quy định của pháp luật về công tác BHXH và BHYT. Việc nợ BHXH và BHYT của Xí nghiệp gạch Tuynel Đô Lương không những trái với quy định mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.


Hiện nay, Xí nghiệp gạch Tuynel Đô Lương có 44 lao động đang làm việc và được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, Xí nghiệp gạch Tuynel vẫn cố tình không nạp BHXH và BHYT cho toàn bộ cán bộ CNVC và người lao động. BHXH Đô Lương đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và khởi kiện đối với Xí nghiệp gạch Tuynel.

Hữu Hoàn