Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam.

Chiều 24/5, tại xã Đặng Sơn, Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh phối hợp với Phòng văn hóa thông tin huyện Đô Lương tổ chức tập huấn xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam. 

a1

Các đại biểu tham dự.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được thông tin về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới và Luật hôn nhân và gia đình;  một số kiến thức cơ bản về gia đình, văn hóa gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình trong thời kỳ đổi mới; Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, trong gia đình. Đồng thời xây dựng điểm mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho các hội viên tại xã Đặng Sơn với 16 thành viên do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban.

a2

Đại diện sở VH-TT phổ biến luật phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Lê Hoàn

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, tổ chức sinh hoạt cho đội ngũ Ban chỉ đạo, và các thành viên CLB nhằm đảm bảo cho việc tham gia thực hiện mô hình, đề án. Qua đó triển khai các hoạt động của mô hình có hiệu quả, nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng. Góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./. 

Lê Hoàn