Xác nhận và đề nghị phong tặng, truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng

Xác nhận và đề nghị phong tặng, truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã, xác nhận trực tiếp
vào đơn, lập biên bản xét duyệt chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã
hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần: Đơn đề nghị phong tăng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

– Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

– Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;

– Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ;

– Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.

Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 29/8/1994;

– Nghị định số
176/1994/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về việc thi hành
Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.