Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã xác nhận trực tiếp vào đơn, lập danh sách, đề nghị Phòng Lao động
Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Đơn đề nghị của đối tượng;

+ Bản khai nêu rõ
quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ và công tác. Trường hợp không
còn bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định
số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 hoặc bản sao một trong các quyết
định được hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc…).

– Số lượng: 02 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân 
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện

– Xác nhận trực tiếp vào đơn;

– Công văn đề nghị (kèm theo danh sách đề nghị hưởng chế độ BHYT)

Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Là đối tượng tham gia kháng
chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước: quân nhân, công
an nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, công nhân viên chức quốc
phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội,  cán bộ dân chính đảng, thanh niên
xung phong, dân quân, du kích tập trung, người nghỉ việc hưởng chế độ
mất sức lao động, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước ở chiến trường B, C, K nhưng không có thân nhân trực tiếp nuôi
dưỡng, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong, dân quân;

– Chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Cơ sở pháp lý

– Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với
một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng
chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Quyết định số
188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết
định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế
độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến
chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Thông tư Liên
tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về
chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng
chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà
nước;

– Thông tư Liên
tịch số 21/2008/ TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông
tư Liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005.