Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã, lập biên bản
xét duyệt, xác nhận trực tiếp vào đơn, chuyển Phòng Lao động Thương binh
và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Đơn đề nghị;

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân;

+ Biên bản họp gia đình, họ tộc liệt sĩ;

+ Bản sao công chứng Bằng “Tổ quốc ghi công”;

+ Giấy xác nhận của 2 người làm chứng.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào hồ sơ;

– Biên bản xét duyệt.

Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là người đã thực sự nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn dưới 16 tuổi, đối xử như con đẻ, thời gian nuôi từ mười năm trở lên.
Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt