Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân
cấp xã xem xét hồ sơ, xác nhận trực tiếp vào bản khai, chuyển Phòng Lao
động Thương binh và Xã hội cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Bản khai của thân nhân người có với cách mạng từ trần;

+ Giấy chứng tử (bản sao);

+ Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (nếu có).

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 01 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào bản khai  
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Là thân nhân của người có công
với cách mạng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm
1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước
Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trong đó:

– Người tổ chức mai táng cho người có công với cách mạng từ trần được nhận mai táng phí;

– Thân nhân người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp một lần;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ
hoặc chồng; con từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục
đi học; con bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn
bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên của người có công với cách
mạng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số
89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ
sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt