Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận tờ khai, chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo;

+ Bản sao giấy khai sinh của người được đề nghị cấp sổ ưu đãi trong giáo dục.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Không
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào tờ khai
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Là người
có công với cách mạng và con của họ đang thường trú tại cấp xã (trừ các
trường hợp người có công với cách mạng do Trung tâm nuôi dưỡng thương
binh, bệnh binh nặng và người có công thuộc ngành Lao động – Thương binh
và Xã hội, đơn vị quân đội, công an quản lý.

+ Người có công với
cách mạng gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động
trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
(bao gồm cả thương binh loại B được xác lập trước ngày 31/12/1993).

+ Con của người có
công với cách mạng gồm: Con của người hoạt động cách mạng trước ngày
01/01/1945; con của người hoạt động thời kỳ tiền khởi nghĩa; con của Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng lao động trong kháng
chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như
thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật đang hưởng trợ
cấp hàng tháng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa
học.

– Chế độ ưu đãi trong giáo dục được áp dụng đối với học sinh, sinh viên là:

+ Con của người có
công với cách mạng đang học ở các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo
dục phổ thông (gọi chung là cơ sở giáo dục).

+ Người có công với
cách mạng và con của họ theo học hệ chính qui tập trung có khóa học từ 1
năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (gọi
chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm:
trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học.

+ Học sinh, sinh
viên thuộc diện ưu đãi mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều
khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi mức cao
nhất (bao gồm: trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ học phí nếu
có) tại một trường.

– Không áp dụng chế
độ trợ cấp hàng tháng đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà
hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.

– Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi trong các trường hợp sau:

+ Đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.

+ Đã hưởng chế độ
ưu đãi giáo dục, đào tạo ở một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở
một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.

+ Đang học ở nước ngoài.


Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư liên
tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn
về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với
cách mạng và con của họ.