Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sỹ

Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sỹ
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp đơn tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Sau khi xem xét Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận trực tiếp vào đơn đề nghị;

– Công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần: Đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sĩ

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân       
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn        
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Xuất trình giấy tờ chứng minh là thân nhân liệt sĩ
Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 16/2007/NĐ-CP
ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập
hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên
liệt sỹ;

– Thông tư liên
tịch số 01/2008/ TTLT-BLĐTB&XH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ
thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.