Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ ưu đãi trong Giáo dục đào tạo

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ ưu đãi trong Giáo dục đào tạo
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, xác nhận trực tiếp vào đơn;

– Công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo;

+ Sổ ưu đãi trong giáo dục cũ (trường hợp cấp đổi).

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Xuất trình Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân và giấy tờ làm căn cứ chứng minh cho việc cấp Sổ ưu đãi giáo dục lần trước (trong trường hợp mất sổ)
Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư liên
tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn
về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với
cách mạng và con của họ.