Xác nhận bản khai về người có công để để nghị chế độ trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

Xác nhận bản khai về người có công để để nghị chế độ trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến
Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai, chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Bản khai về người có công (trong trường hợp được truy tặng);

+ Bản sao Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao Bằng anh hùng.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào bản khai (trong trường hợp được truy tặng)
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt