Xã Xuân Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 20/5, xã Xuân Sơn tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Sơn đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đó là: Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất năm 2014 đạt 183 tỷ đồng. Bình quân đầu người đạt 28,26 triệu đồng/người/năm, tăng 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13 %. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay đã đạt 9/19 tiêu chí.

%image_alt%
Toàn cảnh Đại hội

Tập trung vận động, thu hút đầu tư các công trình điện, đường, trường, trạm với tổng trị giá 41 tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, 10/10 xóm xây dựng quy ước nếp sống văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83%. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, tỷ lệ huy động trẻ em ra lớp mẫu giáo và các bậc học hàng năm đều đạt 100% kế hoạch. Cả 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong công tác xây dựng Đảng, thường xuyên quan tâm chăm lo công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 21 Đảng viên.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, xã phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh vững chắc. Phấn đấu đến năm 2020, xã Xuân Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

%image_alt%
Đ/c Hoàng Hữu Hùng – UVBTV – Chủ tịch MTTQ huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đ/c Hoàng Hữu Hùng đã biểu dương những kết quả đã đạt được được của Đảng bộ xã Xuân Sơn. Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại đó là: Kết quả xây dựng nông thôn mới của xã còn thấp, phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư còn hạn chế. Tình trạng vi phạm các tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều. Đ/c yêu cầu trong thời gian tới, xã cần tập trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Phát triển dịch vụ, giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

%image_alt%
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thúy Hằng