Xã Văn Sơn tập trung đầu tư xây dựng NTM

Để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, xã Văn Sơn đang tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, đảm bảo nguồn nước tưới cho các loại cây trồng.

%image_alt%

Hiện nay, xã Văn Sơn đang đầu tư xây dựng kênh mương kiên cố, chắc chắn với chiều dài gần 3 km. Công trình có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 6 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ 9/2015, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong sản xuất vụ đông, vụ xuân sắp tới. Ngoài ra, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Văn Sơn đang đầu tư xây dựng sân vận động xã, có diện tích 13.000m2 và nhà văn hóa đa chức năng theo đúng quy chuẩn. Hiện tại, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực và phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đến thời điểm này, xã Văn Sơn đã đạt được 17/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 2 tiêu chí chưa đạt là trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Xã đang phấn đấu hoàn thành sớm 2 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới trong năm 2015.

%image_alt%
Các công trình hệ thống kênh mương thủy lợi, sân vận động và nhà văn hóa hoàn thành sẽ phục vụ tốt nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn và góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Văn Sơn ngày càng có nhiều khởi sắc.

Văn Đăng