Xã Trung Sơn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Sáng ngày 31/7/2020, xã  Trung Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

33

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Qua 20 năm, phong trào đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Cụ thể, đã đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật.

Trong đó,  đầu tư  xây dựng mới 40 nhà và sửa chữa 30 nhà đại đoàn kết trị giá 2,5 tỷ đồng. Hỗ trợ 600 triệu đồng xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm  hộ nghèo còn 3,1%. Duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, các câu lạc bộ dân ca. Toàn xã  có 1.197 hộ đạt gia đình văn hóa – chiếm tỷ lệ 81,1% tăng 21%. Có 440 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã và 15 gia đình được suy tôn gia đình Văn hóa cấp huyện. 8/8 xóm và khu dân cư đạt chuẩn văn hóa.  Có 80% cơ quan trường học, trạm y tế đạt chuẩn văn hóa và có 40% số hộ và người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên.

22

Các đại biểu tham dự.

UBND xã đã hỗ trợ 400 triệu đồng để xây dựng mới 4 nhà và hóa với đầy đủ  thiết chế văn hóa đồng bộ.  Năm 2019, xã Trung Sơn được công nhận xã có thiết chế văn hóa đạt chuẩn. Đến 2025 phấn đấu: 98% số hộ  đăng ký gia đình văn hóa và có 85% gia đình văn hóa. Tỷ lệ người dân thường xuyên tập thể dục thể thao đạt 40% và 100 % người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kĩ thuật.

11

Lãnh đạo xã Trung Sơn trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Nhân dịp này, UBND xã Trung Sơn đã trao giấy khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân, 28 gia đình tiêu biểu xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Huy Khôi