Xã Trung Sơn tổ chức điểm bán dưa lưới hỗ trợ ông Nguyễn Phùng Khởi.

Nhằm đối phó với tình hình mưa lớn có thể xảy ra trong thời gian tới, đồng thời giải quyết sản phẩm cho nông dân, sáng ngày 3/8, HTX Dịch vụ Nông nghiệp xã Trung Sơn đã tổ chức điểm bán dưa lưới hỗ trợ ông Nguyễn Phùng Khởi.

11

Dưa lưới của gia đình ông Nguyễn Phùng Khởi nay đã đến mùa thu hoạch.

Tại Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, HTX dịch vụ nông nghiệp đã hỗ trợ ông Nguyễn Phùng Khởi bán dưa lưới trồng trong nhà màng. Hiện nay, ông Khởi đang trồng dưa nhà màng diện tích 1.300m2 với khoảng 5 tấn dưa lưới đến thời kỳ thu hoạch.

1

Mô hình dưa lưới trong nhà màng được bán với giá 50 nghìn đồng/kg. Ảnh Hữu Hoàn

Ngay sau khi mở điểm bán dưa lưới có rất nhiều người đến mua với giá bán 50 nghìn đồng/kg. Trong sáng ngày 3/8 đã bán được 2 tấn dưa lưới. Trong các ngày tiếp theo, xã Trung Sơn sẽ vẫn tiếp tục tổ chức bán dưa lưới hỗ trợ ông Khởi.

2

Đây là sản phẩm trồng dưa nhà màng đầu tiên do  ông Nguyễn Phùng Khởi trồng đã đến thời kỳ thu hoạch

Đây là sản phẩm dưa lưới đầu tiên của huyện Đô Lương do ông Nguyễn Phùng Khởi trồng tại xã Trung Sơn.

Hữu Hoàn