Xã Trung Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 7/5, xã Trung Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Về dự đại hội có đ/c Nguyễn Minh Hạnh – phó chủ tịch UBND huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế xã Trung Sơn tiếp tục phát triển, tăng trưởng hàng năm ổn định. Tổng giá trị sản xuất năm 2010 gần 74 tỷ đồng, đến năm 2014, tăng lên gần 143,3 tỷ. Giá trị bình quân thu nhập đầu người năm 2010 là 14,5 triệu đồng/người/năm; năm 2014 đạt 26,6 triệu đồng/người/năm. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đến nay đạt 80%, 15 dòng họ, 4 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Trong 5 năm có 174 em đậu vào các trường đại học cao đẳng. Trường tiểu học giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Công tác đào tạo nghề hàng năm được nâng lên, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm bình quân hàng năm có 100 – 120 lao động.

 Đoàn chủ tịch đại hội

Lĩnh vực an ninh quốc phòng luôn được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, dân vận được thực hiện có hiệu quả. Riêng công tác tổ chức xây dựng Đảng đã giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ gìn đạo đức phẩm chất, năng lực của người cán bộ Đảng viên. Về công tác dân vận, đã vận động nhân dân hiến hơn 14.000 m2 đất thổ cư để xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, hoạt động mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy có hiệu quả, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển.

Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu chủ yếu đến năm 2020 đó là: Tổng sản lượng cây có hạt đạt 3000 tấn. Bình quân lương thực đầu người đạt 750 kg. Thu ngân sách 9 tỷ đồng. Huy động vốn xây dựng cơ bản bình quân 20 tỷ đồng/năm. Đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2017. Tỷ lệ gia đình văn hóa 80%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. Về xây dựng hệ thống chính trị, tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm có từ 75% đến 80%, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Mỗi năm, xây dựng 1 – 3 điển hình tập thể, 3 – 5 điển hình cá nhân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đại hội đã bỏ phiếu và bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.


Ngọc Phương