Xã Trung Sơn tích cực chống hạn cho lúa vụ xuân năm 2018

Mặc dù mới bước vào mùa khô, nhưng nhiều diện tích lúa xuân năm 2018  trên địa bàn xã Trung Sơn huyện Đô Lương đã khô hạn. Để chủ động phòng chống hạn UBND xã Trung Sơn đã huy động cán bộ và nhân dân với nhiều hình thức chống hạn như: Nạo vét kênh mương, dùng máy bơm và tát nước bằng thủ công đảm bảo nguồn nước tưới cho 220 ha lúa.

Lê Hoàn – Hồng Sơn