Xã Trung Sơn: Tập trung sản xuất vụ đông 2019

Để đảm bảo sản xuất vụ đông năm 2019  kịp thời vụ, hiện nay, bà con nông dân xã Trung Sơn đang tập trung nhân lực ra đồng đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây .

vu-don

Nông dân xóm 7 làm rau vụ đông

 Để đẩy nhanh tiến độ, bà con đã huy động máy cày phục vụ làm đất lên luống. Bà con cũng chủ động đưa vào các giống ngô ngắn ngày, các loại rau màu giá trị cao như: xu hào, bắp cải, xà lách, đậu cô ve và bí xanh. Các xóm triển khai làm sớm với diện tích nhiều gồm có: xóm 1, 4, 5, 6 và xóm 7.

Vụ Đông năm 2019 xã  Trung Sơn gieo trồng trên 180 ha cây trồng các loại. Trong đó, ngô 110 ha với các giống chủ lực như NK66, DK 6919, NK 6326; 20 ha bí, 14 ha rau màu và 25 ha cá vụ 3- Trong đó có trên 2 ha được quy hoạch cánh đồng giống của xóm 7.

dg

Để sản xuất vụ đông đạt hiệu quả, căn cứ vào điều kiện thực tế  địa phương, xã Trung Sơn đã giao chỉ tiêu đến tận cơ sở xóm và phân công cán bộ về chỉ đạo, tổ chức tập huấn chuyển giao kĩ thuật và hướng dẫn quy trình sản xuất cho bà con nông dân. HTX dịch vụ nông nghiệp chủ động cung ứng đủ giống, phân bón. Trung sơn phấn đấu hoàn thành sản xuất vụ đông trước 30/9/2019.

                                                                             Huy Khôi –