Xã Trung Sơn phát động đợt ra quân “60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới”

Chiều ngày 22/3, xã Trung Sơn phát động đợt ra quân “60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện.

a1

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ phát động

Đợt phát động ra quân được thực hiện từ ngày 22/3 đến ngày 21/5/2018. Thông qua đợt phát động nhằm củng cố vững chắc 11 tiêu chí và tập trung thực hiện hoàn thành 8 tiêu chí còn lại. Để thực hiện tốt đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Trung Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai có kết quả bước đầu để tiếp tục thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí còn lại.

a2

Các đại biểu tham dự

Xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới” vườn mẫu, vận động nhân dân cam kết thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Hàng tuần, tháng tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công việc, bình xét, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu.

a3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu cán bộ và nhân dân Trung Sơn phát huy tinh thần: ” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu cán bộ và nhân dân xã Trung Sơn cần đồng tâm hiệp lực hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới. Các công trình cấp xóm cần phát huy tinh thần: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thực hiện.

a4

Đồng chí Vương Thị Quý – Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn quyết tâm thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Hữu Hoàn

Xã Trung Sơn phấn đấu cuối năm 2018 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Thông qua lễ phát động và thực hiện công tác vận động nhân dân đã thể hiện quyết tâm của xã Trung Sơn phấn đấu và hoàn thành các tiêu chí theo chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới.

Thúy Hằng