Xã Trung Sơn Gieo trồng hơn 10 ha cây bí xanh vụ đông xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Trung Sơn, Đô Lương đã tổ chức chăm bón và làm giàn cho diện tích cây bí xanh vụ đông xuân trên địa bàn.

a2

Hiện tại, xã Trung Sơn có khoảng hơn  10 ha diện tích cây bí xanh được trồng trên diện tích đất bãi. Cây bí xanh được gieo trồng hơn nửa tháng hiện đang sinh trưởng phát triển tốt, các hộ dân đang bón phân, cắt ngọn để cây ra nhánh, đồng giăng lưới làm giàn cho cây leo.

Bí xanh là loại cây được nhiều hộ dân ở xã Trung Sơn phát trồng từ nhiều năm nay, một năm trồng 2 đến 3 vụ đều cho năng suất và thu nhập cao. Diện tích cây bí xanh vụ đông xuân năm nay dự kiến sẽ cho thu hoạch vào dịp tết nguyên đán năm 2020./..

Sỹ Bắc