Xã Trù Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Sáng ngày 21/8, xã Trù Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện.

dttruson1

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trù Sơn

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Trù Sơn diễn ra trong thời gian 2 ngày từ ngày 21/8 đến ngày 22/8/2017. Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển xã vào trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Trong giai đoạn 1 huấn luyện các nội dung gồm: chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao; xử lý tình huống A2. Chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Giai đoạn 2 huấn luyện các nội dung gồm: Tổ chức và thực hành đánh địch tập kích đường không. Làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và đánh địch đổ bộ đường không. Thực hành đánh địch thực hành tiến công.

dttruson

Tổ chỉ đạo diễn tâp

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, khả năng chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Văn Đăng