Xã Trù Sơn sẽ có thu nhập cao từ sản xuất vụ đông

Trong những năm gần đây, xã Trù Sơn đã chủ động phát triển sản xuất cây vụ đông, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần ổn định đời sống.

lac

cánh đồng Cây Phượng, gần 7 ha Lạc vụ đông của bà con xóm 1, xã Trù Sơn hứa hẹn cho năng suất cao.

Cánh đồng Cây Phượng, gần 7 ha Lạc vụ đông của bà con xóm 1, xã Trù Sơn đã phát triển rất tốt. Năm nay bà con xóm 1 đã trồng  giống lạc L14, cây phát triển nhanh và khỏe. Ngoài ra bà con xóm 1 còn trồng dưa chuột và rau màu các loại. Ước tính trồng 1 sào cây vụ đông, người nông dân có thể thu về trên 7 – 8 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với cấy vụ lúa..

a2

Lãnh đạo xã Trù sơn kiểm tra diện tích ngô vụ đông.

Vụ đông này, xã Trù Sơn  trồng 145 ha cây đông các loại. Xác định, đây là vụ sản xuất chính, xã đã quy hoạch vùng trồng ngô, lạc, khoai, rau đậu các loại và nuôi cá vụ 3. Để tạo quỹ đất cho vụ đông,  ngay từ đầu tháng 9, cấp ủy, chính quyền xã  Trù Sơn đã chỉ đạo các HTX nông nghiệp và bà con nông dân huy động nhân lực, máy móc, phương tiện khẩn trương làm đất sản xuất vụ đông.  Từ đầu vụ đông đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi cho cây vụ đông sinh trưởng, phát triển.

 Việc tập trung phát triển sản xuất vụ đông đang là hướng sản xuất bền vững của xã Trù Sơn  đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế của địa phương./

Lê Hoàn