Xã Trù Sơn ra quân làm giao thông thủy lợi

Hưởng ứng chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi, sáng ngày 16/10/2018. Xã Trù Sơn đã đồng loạt tổ chức nạo vét kênh mương, làm đường giao thông trên tất cả 16 xóm.

truson1

Nhân dân xã Trù Sơn ra quân làm giao thông thủy lợi

Thời điểm này thời tiết trời nắng, hệ thống kênh mương và đường giao thông đều khô ráo nên thuận lợi trong làm giao thông thủy lợi. Vì vậy xã Trù Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nạo vét kênh mương phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp.

truson2

Chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi năm nay của xã Trù Sơn được triển khai từ ngày 16/10 đến ngày 31/11/2018. Theo kế hoạch, trong thời gian này, UBND xã huy động 8 nghìn ngày công lao động và máy móc, tổ chức nạo vét hơn  4500 m3 bùn đất khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi, đào đắp hơn gần 9 ngàn m3 đất đá tu bổ các công trình thủy lợi,  giao thông nội đồng, phát quang  hơn 62 ngàn m2 cỏ cây. Đầu tư sửa chữa 4 công trình hồ đập, trạm bơm, kênh mương nhằm đảm bảo phục vụ đắc lực giao thông đi lại và sản xuất của nhân dân Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, xã Trù Sơn sẽ kiểm tra, đôn đốc các xóm làm giao thông thủy lợi. Phân công cán bộ xã về theo dõi, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt đợt ra quân trên địa bàn nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp thuận lợi và đem lại hiệu quả cho người dân.

Sỹ Bắc