Xã Tràng Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

 Trong 2 ngày 19 và 20/4/2015, Đảng bộ xã Tràng Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc – bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Tất Hiệp – trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân xã Tràng Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả: Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định, bình quân 5 năm là 13%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2011 là 35,2 triệu đồng/người/năm. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng từ 27,7% lên 29%. Hoàn thành tốt việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, nâng cao hiệu quả thực sự cho sản xuất nông nghiệp bền vững.

 Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội: Đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc dạy và học. Huy động phụ huynh đóng góp 1,67 tỷ đồng để tu sửa, nâng cấp và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Hàng năm đã đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho trạm y tế, đảm bảo khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thực hiện một cách sâu rộng có hiệu quả. Hàng năm có 100% gia đình cán bộ Đảng viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong công tác xây dựng Đảng: Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn chi ủy, chi bộ, từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cán bộ, Đảng viên.

 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Tràng Sơn tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tăng cường công tác văn hóa thông tin, thể dục thể thao, xây dựng thiết chế văn hóa. Nâng cao đời sống vật chất của người dân, giữ vững sự ổn định chính trị ở địa phương. Hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Trương Hồng Phúc – bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đ/c Trương Hồng Phúc – bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao nỗ lực phấn đấu toàn Đảng bộ, ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các đoàn thể của Đảng bộ xã Tràng Sơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Đ/c đã chỉ ra những tồn tại của Đảng bộ xã Tràng Sơn cần phải khắc phục đó là: Sự tăng trưởng kinh tế của Tràng Sơn còn chậm. Thu ngân sách tuy vượt chỉ tiêu nhưng thiếu bền vững. Còn nhiều cán bộ, Đảng viên, giáo viên vi phạm chính sách dân số. Tình trạng vi phạm các tệ nạn xã hội còn cao. Chất lượng sinh hoạt Đảng, quản lý giáo dục Đảng viên còn bất cập với nhiệm vụ và yêu cầu đòi hỏi của nhân dân. Đ/c đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Tràng Sơn cần nghiêm túc nhận rõ khuyết điểm và khắc phục, tập trung chăm lo phát triển kinh tế, chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh để lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thúy Hằng