Xã Thượng Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ

Sáng ngày 8/8/2019, xã Thượng Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư,  Chủ tịch UBND huyện.

Cuộc diễn tập diễn ra trong thời gian từ sáng ngày 8 – 9/8/2019, bao gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu, giai đoạn 3 thực hành chiến đấu.

a2

Toàn cảnh buổi diễn tập

Nội dung cuộc diễn tập lần này đã tập trung vào giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thông qua đó thể hiện nội dung tuyên truyền, vận động, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm và thực hiện phần vận hành cơ chế của hệ thống chính trị xã hội.

a1

Các đại biểu tham dự.

Giai đoạn 2 thể hiện 1 phần của công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu, trong đó chú trọng điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ. Trinh sát thực địa, hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu, báo cáo Ban thường vụ thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng quân sự.

Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu, xã Thượng Sơn đã tập trung diễn tập nhiệm vụ phòng chống cháy rừng ở xóm 6.

a3

Thực hành diễn tập chữa cháy rừng tại xóm 6 xã Thượng Sơn. Ảnh: Ngọc Phương

Trong thời gian tổ chức diễn tập, khung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thượng Sơn đã tổ chức quán triệt tốt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh, vận dụng linh hoạt, sát với tình hình thực tế ở địa phương.

Ngọc Phương