Xã Thượng Sơn sinh hoạt câu lạc bộ những người không vi phạm chính sách dân số

Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về công tác dân số năm 2013 và kỷ niệm 52 năm ngày dân số Việt Nam (26/12/ 1951 – 26/12/2013), sáng ngày 15/12/2013, xã Thượng Sơn đã tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ những người không sinh con vi phạm chính sách dân số KHHGĐ năm 2013.

Tham gia sinh hoạt có các thành viên của 15 câu lạc bộ và nhân dân. Với hình thức hội thi bốc thăm trả lời các câu hỏi và các tiểu phẩm kịch ngắn về công tác chính sách dân số, các thành viên câu lạc bộ đã trả lời các câu hỏi và biểu diễn các tác phẩm phản ánh lên thực tế của địa phương về nhận thức, ý thức và vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thực hiện các chính sách về công tác dân số KHHGĐ hiện nay.


Bằng hình thức tự biên, tự diễn, các tác phẩm đã nhắc nhở mọi ngươì cần thực hiện tốt chính sách dân sô, thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ, dù gái hay trai cũng chỉ dừng lại từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt.


Ngoài sinh hoạt câu lạc bộ những người không sinh con vi phạm chính sách dân số, trong dịp này, ban dân số KHHGĐ xã Thượng Sơn đã tổ chức sinh hoạt lồng ghép, tăng cường công tác tuyên truyền, duy trì sinh hoạt của 15 câu lạc bộ và tổ chức các đợt tư vấn, cung cấp các dịch vụ, các biện pháp tránh thai nhằm ổn định tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Đài Đô Lương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt