Xã Thượng Sơn đầu tư 6,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao theo các tiêu chí xây dựng NTM.

Ngay sau khi hoàn chỉnh việc xây dựng nhà văn hóa đa chức năng 5,5 tỷ đồng, xã Thượng Sơn đã đầu tư 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao.

%image_alt%
Nhà văn hóa đa chức năng xã Thượng Sơn

Đợt này, xã Thượng Sơn tiến hành nâng cấp sửa chữa hệ thống sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân khấu phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao đồng bộ theo tiêu chí NTM. Thượng Sơn là xã thứ 2 của huyện Đô Lương vừa được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Để từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất hạ tầng, trong đó có các công trình văn hóa đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, cấp ủy, chính quyền xã Thượng Sơn đang tập trung đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu. Cùng với việc hoàn thành xây dựng các công trình văn hóa, các đơn vị thi công cũng đang khẩn trương hoàn thành các tuyến giao thông nông thôn và trường học trên địa bàn.

%image_alt%
%image_alt%
Xã Thượng Sơn xây dựng các công trình văn hóa, thể thao

Việc huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sỏ, vật chất như đường giao thông thôn xóm, nhà văn hóa đa chức năng, trường học và các công trình khác đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đồng thời hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM rất bền vững.

Hữu Hoàn