Xã Thuận Sơn (Đô Lương) triển khai dự án liên kết trồng chuối.

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên đất bãi sông Lam, xã Thuận Sơn đang tập trung triển khai dự án liên kết trồng chuối xuất khẩu.

2

Hệ thống bơm nước điều khiển từ xa phục vụ 20 ha chuối

Dự án do công ty HD – TAM liên kết với bà con nông dân trồng 20 ha chuối trên đất bãi. Dự án có số vốn đầu tư 10 tỷ đồng bằng công nghệ tưới hiện đại kết hợp với việc chăm sóc phân vi sinh hòa lẫn trong hệ thống tưới nước bơm tự động.

3

Hệ thống tưới nước được lắp đặt tại từng gốc chuối

Theo kế hoạch của dự án sẽ sử dụng ít nhất 30 lao động phục vụ cho việc sản xuất. Hiện nay, đơn vị đầu tư đang lắp đặt hệ thống tưới nước hiện đại với công nghệ tưới điều khiển từ xa và đang triển khai trồng chuối.

1

4.000 gốc chuối đã được trồng sau 8 tháng sẽ cho thu hoạch

Dự án liên kết với nông dân trồng chuối là dự án đầu tiên của huyện Đô Lương theo mô hình liên kết trực tiếp với bà con nông dân và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Sau 8 tháng trồng, chuối sẽ cho thu hoạch và xuất khẩu.

Hữu Hoàn